سفارش تبلیغ
صبا ویژن


گاندی خطاب به معشوقه اش

گاندی خطاب به معشوقه اش :  

خوبِ من ، هنر در فاصله هاست.. 

زیاد نزدیک به هم می سوزیم و زیاد دور از هم یخ می زنیم.

تو ، نباید آنکسی باشی که من میخواهم ، و من نباید آنکسی باشم که تو میخواهی.

کسی که تو از من می خواهی بسازی یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت...

من باید بهترین خودم باشم برای تو و تو باید بهترین خودت باشی و بشوی برای من...

خوب ِ من ، هنرٍِِ عشق در پیوند تفاوت هاست و معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها.
فاطمه کریمی فرد| | نظر